ჩვენი პარტნიორები

1. დიზაინის და კონსალტინგის გერმანული ფირმა 

www.kocks-ing.de

 

2. კანადური მრავალმხრივი საინჟინრო-საკონსულტაციო ფირმა

www.eng-consult.com

 

3. თურქული კონსალტინგური ფირმა

www.temelsu.com.tr

 

4. sambo

 

http://www.samboeng.co.kr/eng/e-index.asp