• 1
  • 2
  • 3
  • 4

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება "საპროექტო-საკონსულტაციო კომპანია ბითი" დაარსდა 2005 წლის 2 მარტს.

2005 წლის 27 აპრილს კომპანიამ მიიღო ლიცენზია საპროექტო-სამშენებლო საქმიანობის განხორციელებაზე (სლც #4606)

"ბითი" (Better Technologies) ქართული საკონსულტაციო კომპანიაა, რომელიც ფართო სპექტრის საინჟინრო-საველე მომსახურებას ახორციელებს საქართველოს მასშტაბით, 2005 წლიდან. კომპანიაში გაერთიანებულია წამყვანი ინჟინრების მრავალწლიანი გამოცდილება და ახალგაზრდა ინჟინრების ბრწყინვალე აკადემიური განათლება, რაც თანამედროვე ტექნოლოგიების და საინჟინრო გადაწყვეტილებების დემონსტრირების საწინდარია.

ბითის მომსახურება გაწეული აქვს როგორც ეროვნული საკომუნიკაციო კომპანიებისთვის, ასევე ისეთ საერთაშორისო საფინანსო ერთეულებისთვის როგორიცაა: მსოფლიო ბანკი, აზიის განვითარების ბანკი, შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID) და "ათასწლეულის გამოწვევის კორპორაცია".